home

|

wat is replace-me

|

over ons

|

bemiddelaars

|

zorgorganisaties

|

inloggen & registreren

 

Privacy Statement

Lees hier het concept van de privacy statement van Replace-Me. Aanpassingen en aanvullingen volgen gedurende de ontwikkeling van Replace-Me.

Basisbegrippen
Registrant
Een ZZP-er die zich heeft geregisteerd voor Replace-Me.

Abonnee
Een registrant die ook een abonnement heeft afgesloten bij Replace-Me.

Aanvrager
Een abonnee die een vervangingsaanvraag uitzet in Replace-Me.

Kandidaat
Een abonnee die reageert op een uitgezette vervangingsaanvraag van een aanvrager.

Bemiddelaar
Een tussenpersoon die bemiddelt tussen zorgvragers en zorgaanbieders (ZZP-ers).

Ontwikkelaar of eigenaar
De rechtspersoon die Replace-Me heeft ontwikkeld, volledig eigenaar is en optreedt als de dagelijkse contactpersoon voor Replace-Me.

Zorgafnemer of zorgorganisatie
De organisatie of (particuliere) klant waar de dienst of periode waarvoor vervanging wordt gezocht betrekking op heeft.

Het doel van Replace-Me
Replace-Me is gemaakt met drie doelen:
1 - Aanvrager en kandidaten elkaar laten vinden zoals voorgeschreven bij de vervangingsplicht;
2 - Aanvrager de kandidaten laten beoordelen zoals voorgeschreven bij de vergewisplicht;
3 - Vervanging op een juiste manier communiceren naar betrokken partijen.
Alle onderstaande zaken staan in dienst van het voldoen aan deze drie hoofddoelen.

Wie kunnen gegevens van mij inzien?
Replace-Me is ontwikkeld door The Right Productions samen met bemiddelaars ZOSZ en ZME. In de toekomst zullen meer bemiddelaars volgen. De gegevens in Replace-Me zijn alleen inzichtelijk door de ontwikkelaar en, voor zover noodzakelijk en van toepassing, voor de bemiddelaar waar de registrant zich aan heeft laten koppelen door deze bemiddelaar bij registratie of via het profiel aan te vinken als zakelijke relatie.

Tevens worden de gegevens op basis van doelmatigheid prijs gegeven tijdens het proces van Replace-Me. Zo worden er gegevens t.b.v. de vergewisplicht getoond aan de aanvrager nadat de kandidaat heeft aangegeven de dienst te willen overnemen. Pas na selectie van de kandidaat worden er gegevens uitgewisseld met als doel contact met elkaar op te nemen over de vervanging. Dit is pas het moment dat zaken als emailadres en mobiel telefoonnummer worden getoond aan zowel de aanvrager als de geselecteerde kandidaat.

De fundamenten van Replace-Me
Bij Replace-Me staat privacy en informatieveiligheid hoog in het vaandel. Dat is ook nodig, omdat de registranten en abonnees ten behoeve van hun goede selectiekansen diverse gegevens opslaan in Replace-Me die van gevoelige aard kunnen zijn. Daarom beveiligd Replace-Me zowel voor als achter de schermen deze gegevens op een correcte wijze met bijvoorbeeld technieken als versleuteling van gegevens. Alle gegevens waarbij het technisch mogelijk en praktisch wenselijk is om deze te versleutelen, zal dit ook mee gebeuren. Hierdoor zijn deze gegevens in de database niet zomaar uitleesbaar bij een eventuele hack. Ook is de website bewust beveiligd met een certificaat, waardoor gegevens die op de website van Replace-Me worden ingevoerd versleuteld worden verzonden.

Replace-Me is niet gebouwd om gegevens op te slaan van zorgclienten. Dit wordt in de aard van het systeem dan ook niet gefaciliteerd en al zeker niet gemotiveerd. Daarmee houdt Replace-Me zich zo ver mogelijk van directe zorg-gerelateerde data en dat zal het systeem ook in de toekomst blijven doen.

Communicatie
Replace-Me verstuurd email berichten omwille van het proces van het zoeken van vervanging, aanvragen van zakelijke contacten met bemiddelaars en andere zaken die in het directe belang van de registrant, abonnee, bemiddelaar, zorgafnemer of zorgorganisatie zijn. De inhoud van deze berichten is altijd bewust minimaal gehouden, maar wel gekozen vanuit een praktisch oogpunt. Zo krijgen ontvangers die een inlog hebben bij Replace-Me, zoals registranten, abonnees en bemiddelaars, vaak een notificatiebericht met weinig informatie met een link naar Replace-Me waar de gegevens wel uitgebreid staan. Maar krijgt een zorgorganisatie wel een email met daarin de namen van de ZZP-ers die en dienst hebben gewisseld. Zorgorganisaties hebben namelijk geen toegang tot Replace-Me en zijn afhankelijk van alleen deze berichtgeving. Deze afweging wordt per communicatie-moment in het proces gemaakt.

Communicatie over bijvoorbeeld bezoek adressen of medisch belangrijke zaken rondom een vervanging worden via andere, daarvoor bestemde en door Replace-Me gemotiveerde kanalen zoals Siilo, gevoerd. Dit om te voorkomen dat er zorg-gerelateerde gegevens in de database van Replace-Me komen.

Ook stuurt Replace-Me aan registranten met een wenselijke, maar niet storende regelmaat een email met updates over de ontwikkling van Replace-Me. Uitschrijven voor deze brief kan altijd via info@replace-me.nl en zal binnenkort beschikbaar komen als profiel-instelling voor iedere gebruiker van het systeem.

Technische data
Replace-Me maakt gebruikt van cookies t.b.v. het inlogsysteem van de website. Dit is ook vermeld bij het inlog- en registratieformulier.

Tevens houdt Replace-Me een logboek bij van alle activiteiten op de website. Hierin worden IP adressen geanonimiseerd opgeslagen. Bij ingelogde gebruikers wordt dit IP adres ook gekoppeld aan de account zodra deze inloggen, waarbij ook gegevens worden verzameld over het apparaat en de browser waarmee de gebruiker de website bezoekt.
Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor ondersteuningsdoeleinden en voor troubleshooting.

Ook houdt Replace-Me statistieken bij met behulp van Google Analytics.

Gegevens van en naar derde partijen
Replace-Me maakt gebruik van betaalsysteem Mollie (zie https://www.mollie.com/nl/). Ook de automatische incasso verloopt via dit bedrijf. Mollie ontvangt slechts de gegevens die nodig zijn om hun taak te voldoen.

Replace-Me werkt samen met bemiddelaars en overlegt t.b.v. de voortgang van het proces en in het belang van de abonnee of registrant met behulp van bepaalde gegevens. Deze communicatie zal in de basis gebeuren op een voor vreemden niet herleidbare ID, zodat namen en emailadressen worden vermeden in deze communicatie.

Replace-Me haalt gegevens op uit diverse openbare systemen zoals van keurmerken of andere instanties. Replace-Me is niet verantwoordelijk voor de integriteit, beschikbaarheid of openbaarheid van deze gegevens. Wel wil Replace-Me natuurlijk haar dienst zo goed mogelijk voldoen en zal de ontwikkelaar zich er voor inzetten om deze gegevens zo correct mogelijk op te halen bij deze instanties en te tonen in Replace-Me.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over hoe Replace-Me met uw gegevens om gaat? Stuur dan een bericht met uw vraag naar info@replace-me.nl

Opsteldatum: 17 januari 2020 | Versie 1.0

Sitemap


Algemene voorwaarden


Privacy Statement


KIWA - Mijn keurmerk


Ik mis iets


Contract controle


Actiepunten


Contact