home

|

wat is replace-me

|

over ons

|

bemiddelaars

|

zorgorganisaties

|

inloggen & registreren

 

Algemene voorwaarden

Huisregels voor gebruik van Replace-Me

Bij het gebruik van Replace-Me dienen de volgende 'huisregels' te worden gevolgd:

 1. De opgegeven informatie van de gebruiker in het profiel, zal altijd waarheidsgetrouw zijn. Goede informatie opgeven helpt ook om beter geselecteerd te worden;
 2. Het up-to-date houden van deze informatie is een plicht van iedere individuele gebruiker, zodat er geen misverstanden kunnen ontstaan over de kwaliteit van deze gebruiker;
 3. Het gebruik van Replace-Me gaat volgens fair-use. Dat wil zeggen dat vervangingsaanvragen worden uitgezet volgens de route waar deze horen. Is een dienst van een bepaalde bemiddelaar, dan wordt deze dienst dus ook in de groep van deze bemiddelaar uitgezet. Het foutief uitzetten van vervangingsaanvragen kan leiden tot vervelende situatie's bij bemiddelaars en eindklanten. Mocht het per vergissing toch een keer gebeuren, neem dan contact op met Replace-Me om dit te laten corrigeren;
 4. Bij het indienen van een vervangingsaanvraag zal er altijd gebruik worden gemaakt van correcte informatie, zoals datum, tijden, locatie en niveau. Als dit op een incorrecte wijze wordt ingevoerd en de geselecteerde kandidaat daardoor is voorzien van onjuiste informatie, is deze verantwoordelijkheid volledig voor de aanvrager. Replace-Me motiveert om in dergelijke situaties samen tot een oplossing te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, kan de geselecteerde kandidaat eenzijdig en met bewijs waarmee de onjuiste informatie wordt aangetoond, worden verwijderd als geselecteerde kandidaat bij deze vervangingsaanvraag en kan de vervangingsaanvraag in zijn geheel uit het systeem worden verwijderd. Neem voor dergelijke situaties contact op met Replace-Me;
 5. Replace-Me is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk te stellen voor de kwaliteit van de vervanger en/of zijn of haar handelen;
 6. Replace-Me helpt bij het voldoen aan de vervangings- en vergewisplicht. De noodzaak om daar aan te voldoen blijft de verantwoordelijkheid van de zorgondernemer zelf;
 7. Replace-Me is niet verantwoordelijk voor de bewaartermijnen die gelden voor administratieve documenten die door Replace-Me worden gegenereerd. Wij adviseren dan ook deze documenten tijdens het proces te downloaden en zelf in uw administratie op te slaan;
 8. Het is niet toegestaan in enige vorm persoons- of medische gegevens van particuliere zorgclienten te gebruiken in Replace-Me. Om het uitzetten van vervangingsaanvragen voor particuliere zorgclienten te ondersteunen faciliteert Replace-Me op een voldoende gedetaileerde, maar niet naar personen herleidbare manier;
 9. Reageren op een aanvraag is vrijblijvend en de kandidaat kan weer uitschrijven zolang de aanvrager de vervangingsaanvraag niet heeft gesloten en/of de reactietijd niet is verlopen;
 10. Als een kandidaat wordt geselecteerd, is de inschrijving niet meer vrijblijvend en is er een formele overeenkomst gesloten tussen de aanvrager en de kandidaat (dan te noemen: de vervanger) gesloten. Deze handeling is digitaal vastgelegd in Replace-Me en aantoonbaar voor controlerende instanties;
 11. Replace-Me geeft medewerking aan onderzoeken door derden (zoals kwaliteitskeurmerk instanties) of door abonnees van het systeem, mits het onderzoek zich richt op een casus waarbij de abonnee zelf betrokken is geweest of waarnaar de derde partij onderzoek doet met instemming van de betreffende abonnee. Het belang hiervan is dat de abonnee een juiste werkwijze rondom de vervangingsplicht kan aantonen;
 12. Replace-Me gebruikt cookies voor het inloggen op de website. Deze cookies hebben een langere geldigheid, wat handig is voor de gebruiker zodat men niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. De inhoud van deze cookies wordt niet gebruikt buiten Replace-Me, zoals voor advertentiedoeleinden;
 13. Het is strikt verboden om overeenkomsten, verklaringen, facturen of andere documenten door Replace-Me gegeneerd en ter downloaden aangeboden aan de gebruiker, te manipuleren op welke wijze dan ook. Eventuele (juridische) gevolgen van dit soort manipulatie door de gebruiker, zijn volledig de verantwoordelijkheid van de betreffende gebruiker. Replace-Me aanvaart geen aansprakelijkheid t.a.v. gemanipuleerde documenten, ook als deze in het format worden getoond van Replace-Me zoals met ons logo en andere valide informatie zoals gebruikers-ID etc. Informatie in onze database is leidend.

Registreren, abonneren en betalingen bij Replace-Me

Voor het registreren, abonneren en voldoen van betalingen aan Replace-Me, zijn de volgende regels opgesteld:

 1. Registreren bij Replace-Me is gratis en dat zal het ook blijven;
 2. Een abonnement bij Replace-Me kan per jaar;
 3. Een abonnement bij Replace-Me is altijd opzegbaar. Dit abonnement zal na opzegging toegankelijk blijven tot de einddatum van het abonnement;
 4. Restitutie bij opzeggen van een abonnement, zal niet worden verleend;
 5. Restitutie kan worden verleend binnen de eerste 14 dagen van het abonnement op basis van een gegronde reden. Een gegronde reden kan zijn een foutieve technische werking van het systeem waarbij de gebruiker dit heeft gemeld en Replace-Me niet in staat is dit op korte termijn (binnen 14 dagen) op te lossen of een aantoonbare andere werking van het systeem dan de verwachtingen van de gebruiker zoals deze zijn geschetst door de wervende marketing activiteiten van Replace-Me;
 6. Betalingen van Replace-Me gaan met behulp van automatische incasso via betalingssysteem Mollie;
 7. Bij het afsluiten van het abonnement en het voldoen van de eerste betaling, geeft de abonnee digitale toestemming (een mandaat) aan Mollie voor het voldoen van de automatische incasso op jaarlijkse basis;
 8. Als de automatische incasso niet wordt voldaan, behoudt Replace-Me zich het recht voor de toegang tot diverse functionaliteiten van de website te ontzeggen. De betalingsplicht van de abonnee blijft echter bestaan. Als de betaling alsnog wordt voldaan, zal de toegang tot de volledige functionaliteit van de website worden hersteld;
 9. Het niet voldoen van een automatische incasso of het stoneren van een automatische incasso, staat niet gelijk aan het opzeggen van het abonnement;
 10. Replace-Me behoudt zich het recht voor om dynamische prijzen te hanteren. Dat houdt in dat de prijs per abonnee kan verschillen. Een reden hiervoor kan het instap-moment zijn in Replace-Me (vroege abonnees hebben een lagere basisprijs gekregen) of dat een abonnee bijvoorbeeld is aangesloten bij een bepaalde bemiddelaar;
 11. Een abonnee kan een gratis periode cadeau krijgen van de ontwikkelaar. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van actiepunten, mits toegankelijk voor de betreffende abonnee, of doordat de abonnee wordt geprezen voor het doen van bepaalde acties zoals het doorgeven van een fout in het systeem aan de ontwikkelaar.

Sitemap


Algemene voorwaarden


Privacy Statement


KIWA - Mijn keurmerk


Ik mis iets


Contract controle


Actiepunten


Contact